Anmälan är stängd!

Vid problem med anmälning kontakta sportforlife@lagerpasset.se

Avtal för lägret

1) Anmälan ska ske efter godkännande av målsman.

2) Anmälan är bindande och avanmälan är endast möjlig till i anmälan angivet datum. Vi återbetalar anmälningsavgiften endast om du blir sjuk eller skadad och kan uppvisa läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker att du inte kan medverka vid lägret. Intyget skall ha inkommit till oss en vecka före lägret startar. Vid avanmälan behåller vi 350 kr i administrativ avgift.

3) Fotografering och filmning kommer att ske under lägret i syfte att dokumentera samt att marknadsföra lägret i framtiden. Du som målsman/lägerdeltagare har ansvaret att själv vara uppmärksam på detta och vill du/ni inte finnas med på bilder ligger ansvaret hos er att meddela fotografen detta samt själv vara observant på de sociala medier om det läggs ut något som inte är önskvärt att då meddela utgivaren om att den ska ta bort bilden eller redigera filmklippet.

4) Varje deltagare som är med på lägret bli medlem i SFL-gruppen ”Läger och Event”.

5) Vi tar din anmälan till lägret som en indikation på att du vill veta mer om Sport for Lifes övriga läger och verksamhet. Därför kommer du i och med anmälan att kostnadsfritt få Sport for Lifes digitala nyhetsbrev varannan månad om du inte meddelar oss annat.